Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem (ODTÜ-MEDİD), Türkçe yazılı söylemin özelliklerini ortaya çıkarmak için yaratılmış ilk derlemdir. Projede, ODTÜ Türkçe Derlem’in 500,000 sözcüklük bir alt-derleminde söylem bağlaçları iki üyeleriyle ve çeşitli söylem özellikleriyle işaretlenmiştir. Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 107E156).


Proje Yürütücüsü:

Deniz ZEYREK

Araştırmacılar:

Cem BOZŞAHİN, Ümit Deniz TURAN, Ruket ÇAKICI

Araştırma Görevlileri:

Işın DEMİRŞAHİN, Ayışığı B. SEVDİK ÇALLI, Hale ÖGEL BALABAN

Proje Süresi:

Ekim 2007-Şubat 2011