Ürünler

Proje ürünleri, projede üzerinde metin düzeyinde işaretleme yapılan hedef derlem, söz konusu işaretlemelerin yapılması amacıyla geliştirilmiş olan işaretleme aracı (DATT) ve işaretlemelerin görüntülenebilmesi amacıyla geliştirilmiş olan tarayıcıdır (TDB browser)