Tarayıcı

Tarayıcı (browser), işaretleme aracıyla işaretlenen verileri okuyup gösteren bir yazılımdır. Proje kapsamında geliştirilmiştir. Java programlama diliyle hazırlanmış olan tarayıcının yaratılmasında NetBeans IDE kullanılmıştır.

Tarayıcının en önemli işlevi, bir metin dosyasındaki işaretlemeleri göstermesidir. İkinci olarak, seçilen dosya içindeki tüm bağıntıları bağıntının başı olan bağlaç ile arayabilmektedir. Böylelikle, yüzlerce işaretleme içerebilen bir dosya filtrelenebilmektedir. Tarayıcı, orijinal verideki metin türü, yazar, yayın yılı gibi metin özelliklerini ve ODTÜ-MEDİD’de işaretlenmiş her türlü veriyi arayabilmektedir. Her arama seçeneği için filtreleme parametrelerine sahiptir. Ayrıca, basit ifade gösterimi sayesinde esnek aramalar da yapabilmektedir.

Tarayıcı arayüzü aşağıda görüntülenmektedir: