İşaretleme Aracı

İşaretleme aracı, özellikle bu proje için geliştirilmiş olup, tablodaki etiketlere sahiptir. Yazılım, ayrı etiketleme  yönteminin uygulanmasıyla XML dosyaları üretir.

ODTÜ-MEDİD’in etiketleri

İşaretlenen söylem öğeleri
ODTÜ-MEDİD

Açık bağlaçlar

işaretlendi

Bağlaç niteleyenleri

işaretlendi

  1. ve 2. üye

işaretlendi

Destek metinleri

işaretlendi

Destek metinlerindeki gönderim öğeleri

işaretlendi

Ortak öğeler

işaretlendi

Ortak öğeler için destek metinleri

işaretlendi

Aktaş ve diğ. (2010)’da açıklandığı gibi, işaretleme bağlarının üst üste gelmemesi istendiğinden içine etiketleme (İng. in-line) yerine ayrı etiketleme (İng. stand off) tercih edilmiştir. Ayrı etiketlemede, ana dosya işaretleme sırasında değişmediğinden, tüm işaretleyicilerin aynı veri üstünde çalışması garanti edilebilmektedir. İşaretlenen metin aralıkları, metin dosyasının başlangıcında karakter ofseti olarak gösterilir. Bu, işaretlenmiş verinin yanlışlardan arınmış, emniyetli bir şekilde saklanması için önemlidir. Orijinal metin dosyasının karakter indekslerinde bir kayma olursa işaretlenmiş veri anlamsızlaşacaktır. Bu nedenle yazılım, işaretlenmiş metin aralıklarını saklamaktadır.

İşaretlenmiş dosyalar XML dosyalarıdır ve yeni işaretlemelerin eklenmesine izin verilir. Arama özelliği için kütüphaneler ve sonradan-işlemleme gibi internetten erişilebilen XML özellikleri, yazılıma yeni özellikler yüklemek için gereken zaman ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.

Bir XML girdisinin görünümü aşağıda verilmiştir:

İşaretleme Aracı arayüzü aşağıda görüntülenmektedir: